26839884

Charlottehaven Health Club , Hjørringgade 12C, 2100 Østerbro

©2019 by SWI:M Privat Svømmeundervisning

COOKIE- & PERSONDATAPOLITIK

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger (Privatlivserklæring)

Dit privatliv er vigtig for mig. Jeg har udviklet denne privatlivserklæring til beskyttelse af personoplysninger for at give dig info om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger. Når du f.eks. bruger mit website/tjenester.

Denne privatlivserklæring beskriver min politik, herunder dine beføjelser, angående indsamling, brug og videregivelse af visse personoplysninger i SWI:M.

Dataansvarlig; SWI:M

Lauritz Sørensens Vej 8, 2. Tv.

2000 Frederiksberg

CVR: DK35966323

1.Indledning

1.1.

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies beskriver, hvordan SWI:M, CVR-nr. DK35966323, (herefter jeg, mig, min/mit) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde, når du som kunde, besøger og bruger SWI:M’s online produkt (herefter produktet). Når du anvender mit produkt og afgiver dine personoplysninger til mig, accepterer du, at denne politik finder anvendelse.

2. Hvilke oplysninger indsamler SWI:M og til hvilke formål?

2.1.

Når du bruger mit produkt, indsamler jeg oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på mit produkt og dets websites, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter Cookiedata). Cookiedata bruger jeg generelt til at forbedre mit produkt, forbedre konverteringen på mit websites og foretage målrettet markedsføring.

2.2

Når du bruger mit produkt, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere produktet korrekt. Disse data er både indsamlet af mig og afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail, telefonnummer, log over aktivitet ved brug af produktet (herefter Generelle Kundedata).

2.3.

Jeg beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen steder i mit produkt, herunder kommentarfelter, supportchat eller lignende felter, om dette måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.


3. Hvad er grundlaget for min behandling?

3.1.

Min behandling af cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at jeg kan varetage mine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af mit produkt og tilbyde mine kunder de mest relevante tilbud.


3.2.

Min behandling af dine generelle kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb af mine produkter med dig.

4. Videregiver jeg dine personoplysninger til andre?

4.1.

Jeg videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.

5. Hvor længe opbevarer jeg dine personoplysninger?

5.1.

Jeg sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, jeg har indsamlet dem til. Jeg beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.  

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1.

Du har som registreret en række rettigheder, som jeg kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, med hvilke formål jeg behandler.

  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at jeg kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

  • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til mig, for så vidt angår de personoplysninger, som jeg har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi jeg skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod min behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

  • Såfremt jeg har indhentet dit samtykke til en del af min behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår på denne side under punkt 8. Kontakt.

6.3.

Jeg bestræber mig på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

7. Ændringer i denne politik

7.1.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre denne politik. Gør jeg det, retter jeg datoen for ’sidst opdateret’ nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på min hjemmeside.  


8. Kontakt

8.1.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte mig på mail@swimprivatsvoemmeundervisning.dk


Denne version er sidst opdateret den 10. Nov 2018